Πατρ. Βαρθολομαίος: Ο σκοπός του οικουμενικού διαλόγου κοινή Θ. Ευχαριστία

08 Ιουνίου 2021 15:40
147
Πάπας Φραγκίσκος και Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Φωτογραφία: dw.com Πάπας Φραγκίσκος και Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Φωτογραφία: dw.com

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συμφωνεί με την άποψη ότι «δέν θά ἔπρεπε νά ἀτονήσῃ ὁ δυναμισμός» στις σχέσεις της Ρ/Καθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησιών.

Σε Διημερίδα που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας Loppiano με θέμα «Pope Paul VI, the Patriarch Athenagoras, Chiara Lubich. Prophecy of Unity between the Sister Churches», ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος είπε ότι ο στόχος του οικουμενικού διαλόγου είναι το κοινό ποτήρι, αναφέρεται από το fanarion.blogspot.com.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «Ἡ διοργανουμένη διημερίς εἶναι μία ὑπενθύμισις καί ἀνανέωσις τῆς κλήσεως εἰς τήν εὐλογημένην πορείαν, τήν ὁποίαν ἐχάραξαν Πάπας Παῦλος ΣΤ’ καί Πατριάρχης Ἀθηναγόρας».

Σημείωσε ότι «αὐτήν τήν πορείαν ἐνίσχυσεν ἡ Chiara Lubich μέ τήν εὐαισθησίαν της, τήν ἀμεσότητα εἰς τήν ἐπικοινωνίαν καί τήν βεβαιότητα ὅτι δέν θά ἔπρεπε νά ἀτονήσῃ ὁ δυναμισμός εἰς τάς σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, τόν ὁποῖον ἐδημιούργησεν ὁ ἱστορικός ἐναγκαλισμός τῶν δύο Προκαθημένων εἰς τά Ἱεροσόλυμα, πού κατέλυσε τό χιλιετές τεῖχος ματαξύ Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως. 

Διά πάντας ἡμᾶς, ὁ μόνος τρόπος νά τιμήσωμεν τήν μνήμην, τόν ἱερόν ἐνθουσιασμόν καί τήν προσφοράν τῶν τριῶν αὐτῶν ὁραματιστῶν τῆς ἑνότητος, εἶναι ἡ συνέχισις τοῦ διαλόγου τῆς ἀγάπης ἐν ἀληθείᾳ καί τῆς ἀληθείας ἐν ἀγάπῃ τῶν δύο ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, τοῦ «διαλόγου τῆς ζωῆς» τῶν πιστῶν, τῆς συνεργασίας καί τῶν κοινῶν πρωτοβουλιῶν ἐνώπιον τῶν συγχρόνων μεγάλων προκλήσεων, μέ ὁρίζοντα πάντοτε τήν ποθεινήν ἑνότητα ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ».

Νωρίτερα η ΕΟΔ έγραψε ότι κατά τη γνώμη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο Θεός ενέπνευσε την ένωση Καθολικών και την Ορθοδόξων στο κοινό ποτήρι.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επιλέξτε το απαιτούμενο κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter ή Υποβολή σφάλματος για να το αναφέρετε στους συντάκτες.
Διαβάστε επίσης