Επιστολή Μητρ. Βιδυνίου Δανιήλ σε αρχηγούς Εκκλησιών για ενέργειες Φαναρίου

29 Ιανουαρίου 2022 01:50
55
Βιβλίο «Υπέρ ενότητας της Εκκλησίας» με την έκκληση του Μητροπολίτη της Βουλγαρικής Εκκλησίας Δανιήλ. Φωτογραφία: poznaniye.ru Βιβλίο «Υπέρ ενότητας της Εκκλησίας» με την έκκληση του Μητροπολίτη της Βουλγαρικής Εκκλησίας Δανιήλ. Φωτογραφία: poznaniye.ru

Επιστολή Μητρ. Δανιήλ για απειλή για συνοδικότητα της Εκκλησίας εξαιτίας του Τόμου προς Ουκρανούς σχισματικούς δημοσιεύτηκε στα Ρωσικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά και Αγγλικά.

Ο Εκδοτικός Οίκος «Poznanie» («Γνώση») κυκλοφόρησε το βιβλίο «Υπέρ ενότητας της Εκκλησίας» με επιστολή σε τέσσερις γλώσσες από τον ιεράρχη της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Μητροπολίτη Βιδυνίου Δανιήλ, την οποία έστειλε στους προκαθήμενους και ιεράρχες των Τοπικών Αυτοκέφαλων Εκκλησιών σχετικά με την κατάσταση στην παγκόσμια Ορθοδοξία που έχει διαμορφωθεί μετά την παραχώρηση του Τόμου Αυτοκεφαλίας στους Ουκρανούς σχισματικούς από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, αναφέρεται στην ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου.

Ως προς το είδος της, η επιστολή αποτελεί μια σύντομη ιστορική και κανονική μελέτη στην οποία αναλύονται διεξοδικά οι δραστηριότητες του Φαναρίου με βάση έγγραφα για τη μεταφορά της Μητρόπολης Κιέβου στο Πατριαρχείο Μόσχας το 1686, κανόνες και τόμους του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Ο εκδοτικός οίκος πιστεύει ότι αυτή η έκκληση του Μητροπολίτη Δανιήλ θα μείνει στην ιστορία της Εκκλησίας. «Αφορμή για τη σύνταξη της επιστολής ήταν η συζήτηση που προέκυψε στη Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία σε σχέση με την τραγική κατάσταση στην Ουκρανία, την παρέμβαση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα, τη συγκρότηση με τη συμμετοχή του από σχισματικούς της λεγόμενης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας (OCU) και την παραχώρηση στη νεοσύστατη δομή του "τόμου αυτοκεφαλίας"», αναφέρεται στην κριτική του εκδοτικού οίκου.

Τον πρόλογο του βιβλίου έγραψε ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας. Σε αυτό επισημάνει ότι ο Μητροπολίτης Δανιήλ εύλογα δείχνει ότι οι ενέργειες του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην Ουκρανία αποτελούν παραβίαση κανονικής παράδοσης δύο χιλιάδων ετών και προκαλούνται, μεταξύ άλλων, από δογματικές στρεβλώσεις που συνδέονται με την άρνηση της αρχής της συνοδικότητας στην Ορθόδοξη Εκκλησία και την ανακήρυξη της κεφαλής της –αντί του Ιησού Χριστού– πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ιεράρχης της Βουλγαρικής Εκκλησίας, Μητροπολίτης Βιδυνίου Δανιήλ, απευθύνθηκε στους προκαθήμενους και ιεράρχες των Τοπικών Εκκλησιών με μήνυμα σχετικά με τις ενέργειες του Φαναρίου στην Ουκρανία. Στις 23 Μαΐου 2019 έστειλε επιστολή στους προκαθημένους και ιεράρχες των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Αλεξανδρείας, της Ιερουσαλήμ, της Ρουμανίας, της Κύπρου, της Ελλάδας και της Αλβανίας, όπου ανέλυσε διεξοδικά τα επιχειρήματα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σχετικά με τη νομιμότητα των ενεργειών του στην Ουκρανία και τις συνέπειές τους για όλη την παγκόσμια Ορθοδοξία.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επιλέξτε το απαιτούμενο κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter ή Υποβολή σφάλματος για να το αναφέρετε στους συντάκτες.
Διαβάστε επίσης