Αγαπητοί επισκέπτες και χρήστες!

Σεβόμαστε πολύ τις εμπιστευτικές (προσωπικές) πληροφορίες όλων, χωρίς εξαιρέσεις, όσων έχουν επισκεφτεί τον Ιστότοπο, καθώς και όσων χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ιστότοπο. Από την άποψη αυτή, η Διοίκηση επιδιώκει να προστατεύσει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, δημιουργώντας και διασφαλίζοντας έτσι τις πιο άνετες συνθήκες για τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε οποιονδήποτε και κάθε Χρήστη.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, η Διοίκηση θέτει υπόψη σας τη σχετική Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων (λεπτομερή περιγραφή του τρόπου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και οποιωνδήποτε υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, καθώς και κατά την επίσκεψη της Ιστοσελίδας στη διεύθυνση: https://spzh.news/).

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τη Διοίκηση χρησιμοποιώντας τις επαφές που αναφέρονται παρακάτω.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Όταν ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, η Διοίκηση συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα του Χρήστη, και συγκεκριμένα:

- δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη τόσο κατά τη συμπλήρωση εντύπων εγγραφής όσο και κατά τη διαδικασία χρήσης των υπηρεσιών.

- cookie

- διευθύνσεις IP.

- παραμέτρους και ρυθμίσεις προγραμμάτων περιήγησης στο Διαδίκτυο.

Η Διοίκηση συλλέγει μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα (για παράδειγμα, το όνομα και το επώνυμό σας, τη σύνδεση και τον κωδικό πρόσβασής σας, τη διεύθυνση e-mail, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο κ.λπ.) που παρέχονται συνειδητά και οικειοθελώς από το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις επιθυμητές για την παροχή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, καταγράφονται όλες οι συνδέσεις στον λογαριασμό. Άλλες πληροφορίες σχετικά με την κίνηση του Χρήστη δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ούτε αποθηκεύονται.

Σημείωση: η Διοίκηση περιορίζεται στη συλλογή του ελάχιστου όγκου πληροφοριών που είναι απαραίτητες αποκλειστικά για την εκπλήρωση του αιτήματος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση που ζητούνται μη υποχρεωτικές πληροφορίες, το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων θα ειδοποιείται τη στιγμή που συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες.

Δεν συλλέγουμε πληροφορίες για τη συλλογή των οποίων ο νόμος ορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως: πληροφορίες για φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές, θρησκευτικές ή κοσμοθεωρητικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα και συνδικάτα, καταδίκες για έγκλημα ή ποινική καταδίκη και δεδομένα που σχετίζονται στην υγεία ή τη σεξουαλική ζωή (σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου της Ουκρανίας «Περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων»).

Σημείωση! Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες ή σύνολο πληροφοριών για ένα άτομο που ταυτίζεται ή μπορεί να ταυτιστεί συγκεκριμένα.

Η Διοίκηση συλλέγει δεδομένα σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία των επισκέψεων στον Ιστότοπο. Οι πληροφορίες ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση, την κίνηση, το πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη, καθώς και την ημερομηνία, την ώρα, τη διάρκεια εργασίας στο Διαδίκτυο και παραμονής στον Ιστότοπο.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία και αποθήκευση των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σε κέντρα δεδομένων όπου βρίσκεται ο εξοπλισμός που διασφαλίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται στη βάση προσωπικών δεδομένων «Χρήστες» της Ιστοσελίδας https://spzh.news/.

Σκοπός χρήσης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου της Ιστοσελίδας, της ανταλλαγής πληροφοριών/ειδήσεων, των σχέσεων στον τομέα της διαφήμισης και της επικοινωνίας σύμφωνα με και για την εκτέλεση ακόλουθων νόμων της Ουκρανίας (αλλά όχι αποκλειστικά): Περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, Περί κύρωσης της σύμβασης για την προστασία των προσώπων έναντι της αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη σύμβαση για την προστασία των προσώπων έναντι της αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με αρχές εποπτείας και διασυνοριακές ροές δεδομένων, Περί πληροφόρησης, Περί διαφήμισης, Περί τηλεπικοινωνιών, Περί προστασίας των πληροφοριών στα συστήματα πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών, Περί κρατικής υποστήριξης των μέσων ενημέρωσης και κοινωνικής προστασίας των δημοσιογράφων» , ΝΔ ΤΖΗ 2.5-010-03 «Απαιτήσεις στην προστασία πληροφοριών της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καθώς και τον Χάρτη των νομικών και άλλων τοπικών πράξεων που ρυθμίζουν τη δραστηριότητά μας.

Περίοδος αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται όχι περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο σύμφωνα με τον σκοπό της επεξεργασίας τους.

Αφού το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων πάψει να είναι Χρήστης της Ιστοσελίδας διαγράφοντας τον λογαριασμό του στον Ιστότοπο, τα προσωπικά του δεδομένα διαγράφονται επίσης αυτόματα.

Αλληλεπίδραση της Ιστοσελίδας με άλλους πόρους

Όταν ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, οι σελίδες του Δικτυακού Τόπου ενδέχεται να περιέχουν κωδικούς άλλων πόρων του Διαδικτύου και τρίτων, με αποτέλεσμα αυτοί οι πόροι του Διαδικτύου και τρίτα μέρη να λαμβάνουν τα δεδομένα σας. Επομένως, αυτοί οι πόροι του Διαδικτύου ενδέχεται να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες ότι έχετε επισκεφτεί αυτές τις σελίδες, καθώς και άλλες πληροφορίες που μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη. Τέτοιοι πόροι του Διαδικτύου μπορεί να είναι:

– συστήματα συλλογής στατιστικών στοιχείων επισκέψεων σε υπηρεσίες (για παράδειγμα, μετρητές Google Analytics).

– κοινωνικά πρόσθετα δικτύων (φόρουμ) (για παράδειγμα, Facebook, Twitter).

Συστήματα συλλογής στατιστικών επισκέψεων σε υπηρεσίες, μετρητές Google Analytics

Ορισμένες σελίδες του ιστότοπού μας έχουν εγκατεστημένους κωδικούς Google Analytics. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να λαμβάνει και να επεξεργάζεται μόνο πληροφορίες ότι έχετε επισκεφτεί τη σελίδα και άλλες πληροφορίες που μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι απαραίτητη για να αναλύσουμε γρήγορα τις επισκέψεις στον Ιστότοπο, την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας, το βάθος των προβολών και τη δραστηριότητα των χρηστών. Δεν αποθηκεύουμε ούτε επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που λαμβάνονται από αυτές τις υπηρεσίες.

Επομένως, εάν ο Χρήστης, για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιθυμεί η συγκεκριμένη υπηρεσία να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, ο Χρήστης μπορεί, κατόπιν αιτήματός του, να «αποσυνδεθεί» (αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό του), να διαγράψει «Cookies» (μέσω του προγράμματος περιήγησής του).

Εάν ο Χρήστης συμφωνεί, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, συνιστούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική Απορρήτου ή/και τη διαδικασία συλλογής και χρήσης των καθορισμένων και παρόμοιων υπηρεσιών προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις ή να αποφευχθούν παραβιάσεις των δικαιωμάτων του υποκείμενα προσωπικών δεδομένων, καθώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συλλογή / επεξεργασία / χρήση προσωπικών δεδομένων από τις καθορισμένες / παρόμοιες υπηρεσίες.

Η πολιτική απορρήτου του Google Analytics ορίζεται στη σελίδα: http://www.google.com/analytics/terms/ru.html.

Social plugins δικτύων (φόρουμ) Facebook, Twitter, Telegram, Viber

Σε ορισμένες σελίδες της Ιστοσελίδας μας, είναι εγκατεστημένοι κωδικοί υπηρεσιών (πρόσθετα, widgets) των Facebook, Twitter, Telegram, Viber. Αυτά τα πρόσθετα μπορεί να είναι κουμπιά για τον συγχρονισμό του λογαριασμού σας στον ιστότοπο, Like, Retweet ή, αντίστοιχα, «Like». Όταν ανοίγετε μια σελίδα της Ιστοσελίδας που είναι εξοπλισμένη με ένα τέτοιο πρόσθετο, το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο θα σας συνδέσει απευθείας με τους διακομιστές Facebook, Twitter, Telegram, Viber και η καταχωρημένη προσθήκη θα εμφανιστεί στην οθόνη μέσω του προγράμματος περιήγησης. Η προσθήκη θα στείλει δεδομένα στον διακομιστή σχετικά με τις ιστοσελίδες μας που έχετε επισκεφτεί.

Εάν έχετε λογαριασμό στο Facebook και είστε συνδεδεμένοι με τον λογαριασμό σας, τότε όταν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, το Facebook θα συσχετίσει αυτές τις πληροφορίες με τον λογαριασμό σας (αν έχετε λογαριασμό).

Όταν χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε λειτουργίες της προσθήκης (για παράδειγμα, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί «Μου αρέσει», σχολιάζετε), αυτές οι πληροφορίες θα συγχρονίζονται επίσης με τον λογαριασμό σας στο Facebook, το Twitter, το Telegram, το Viber.

Για να αποτρέψετε τη συσχέτιση των δικτύων Facebook, Twitter, Telegram, Viber με την ιστοσελίδα μας και την περαιτέρω συσχέτιση αυτών των πληροφοριών με τον λογαριασμό σας, πρέπει να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό δικτύου πριν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση δεδομένων από το Facebook, το Twitter, το Telegram, το Viber, καθώς και τα δικαιώματα και τις επιλογές για την προστασία προσωπικών δεδομένων σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να βρείτε στην ενότητα απορρήτου των τοποθεσιών Facebook, Twitter, Telegram, Viber .

- Το κοινωνικό δίκτυο Facebook, το οποίο διαχειρίζεται από τα κεντρικά γραφεία της Facebook Inc, Facebook Corporate Office, που βρίσκεται στην έδρα 1601 S.California Ave. Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ Τηλέφωνο: +1(650) 543-4800. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας ορίζεται στη σελίδα https://www.facebook.com/about/privacy/.

- Το δίκτυο πληροφοριών Twitter, διοίκηση του οποίου πραγματοποιείται από τα γραφεία της Twitter, Inc., που βρίσκονται στη διεύθυνση 1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA, τηλέφωνο: +1 (415) 222-9958. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας ορίζεται στη διεύθυνση https://twitter.com/privacy.

- Το Telegram messenger, το οποίο διαχειρίζεται από τα γραφεία πολλών εταιρειών που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας ορίζεται στη σελίδα https://telegram.org/privacy.

- Το Viber messenger, διοίκηση του οποίου πραγματοποιείται από το γραφείο της Viber Media S.à r.l., που βρίσκεται στη διεύθυνση 2, rue du Fossé, L – 1536, Λουξεμβούργο. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας ορίζεται στη σελίδα https://www.viber.com/ru/terms/viber-privacy-policy/.

Κανόνες χρήσης τεχνολογίας σήμανσης κλήσεων (Cookies) και αρχείων καταγραφής / Ελευθερία επιλογής

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου στα οποία το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να εγγράψει δεδομένα που λαμβάνονται από τον διακομιστή. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μια σελίδα στον ιστότοπο, ο διακομιστής μπορεί να διαβάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο «Cookie». Ειδικότερα, τα «Cookies» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση πληροφοριών εγγραφής στον Ιστότοπο ή σε μια συγκεκριμένη περιοχή, έτσι ώστε ο Χρήστης να μην χρειάζεται να την εισαγάγει ξανά όταν επισκέπτεται έναν τέτοιο ιστότοπο ή την περιοχή του, οι δείκτες επιτυχίας που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

Ταυτόχρονα, οι τεχνολογίες «Cookies» καθιστούν δυνατή την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επιβεβαίωσης σύνδεσης, η Διοίκηση μπορεί να αποκλείσει και να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον Χρήστη που προσπαθεί να συνδεθεί στο λογαριασμό χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Ιστού που ο Χρήστης δεν έχει χρησιμοποιήσει προηγουμένως).

Επιπλέον, τα cookies σάς επιτρέπουν να παρακολουθείτε παραβιάσεις της πολιτικής απορρήτου και συμφωνιών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας από χρήστες ή συσκευές. Τα cookies βοηθούν τη Διοίκηση να αξιολογήσει τον αριθμό και τη συχνότητα των αιτημάτων, καθώς και να εντοπίσει και να αποκλείσει χρήστες ή συσκευές που επιχειρούν να πραγματοποιήσουν μαζικές λήψεις πληροφοριών χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για την παροχή συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών, η Διοίκηση απευθύνεται σε παρόχους υπηρεσιών που μπορεί να είναι συνεργάτες μας. Οι τελευταίοι, με τη σειρά τους, μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν «Cookies» για να εξατομικεύουν τη δραστηριότητα των χρηστών σε σχέση με τις αντίστοιχες εφαρμογές του συνεργάτη.

Ταυτόχρονα, δεν χρησιμοποιούμε Cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα του Χρήστη σε άλλους ιστότοπους με σκοπό την προβολή διαφημίσεων. Ωστόσο, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ανώνυμα (αποπροσωποποιημένα) ή συγκεντρωτικά δεδομένα για σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης ή δοκιμής νέων και υπαρχουσών υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Σήμερα, η χρήση των «Cookies» είναι μια τυπική διαδικασία για τους περισσότερους Ιστότοπους. Ωστόσο, εάν αισθάνεστε άβολα με τη χρήση των cookies, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν στους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση των cookies. Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία εγγραφής δεν θα είναι διαθέσιμη σε εσάς και ορισμένες άλλες λειτουργίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Αφού ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, μπορείτε πάντα να διαγράψετε τα «Cookies» μετά την εγκατάσταση, εάν το επιθυμείτε.

Αρχεία καταγραφής. Για τη σωστή διαχείριση της Ιστοσελίδας, η Διοίκηση μπορεί να προσδιορίσει κατηγορίες χρηστών με παραμέτρους όπως τομείς και τύπους προγράμματος περιήγησης. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία στο σύνολό τους διαβιβάζονται στους ειδικούς του Διαδικτύου της Διοίκησης. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι η χρήση της Ιστοσελίδας είναι ευχάριστη για τους χρήστες, καθώς και ότι η Ιστοσελίδα είναι ένας αποτελεσματικός πόρος πληροφοριών.

Ασφάλεια ανηλίκων

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια, ειδικά όσον αφορά ανήλικα, και ως εκ τούτου, από την πλευρά μας, απευθύνουμε έκκληση στους γονείς να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους σχετικά με θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο, τους συγκεκριμένους στόχους τους και την ανάγκη χρήσης ορισμένων άλλων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, εάν υπάρχουν.

Ο ιστότοπός μας δεν προορίζεται για Χρήστες κάτω των 18 ετών. Είναι πολιτική μας να μην συλλέγουμε ή να αποθηκεύουμε ποτέ εν γνώσει μας πληροφορίες για άτομα κάτω των 18 ετών.

Αλληλεπίδραση της Διοίκησης με τρίτους σχετικά με προσωπικά δεδομένα

Η διοίκηση δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν η μεταφορά αυτή απαιτείται από το νόμο, κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων ή σε άλλες περιπτώσεις που ορίζονται στο παρόν τμήμα. Κατανοούμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες είναι πολύτιμο και αναπόσπαστο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών μη ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων οποιουδήποτε ατόμου, επομένως λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, που μεταβιβάζονται οικειοθελώς και εν γνώσει τους στη Διοίκηση.

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους (μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς), οι οποίοι στις δραστηριότητές τους ενδέχεται να μην χρησιμοποιούν ή/και να συμμορφώνονται με την Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Διοίκησης.

Προσοχή: όταν ακολουθείτε έναν σύνδεσμο προς άλλους Ιστότοπους, η Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Διοίκησης δεν θα ισχύει για αυτούς τους Ιστότοπους. Από την άποψη αυτή, η Διοίκηση συνιστά να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου και προσωπικών δεδομένων κάθε Ιστοσελίδας πριν μεταφέρετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτιστείτε.

Εμπιστευτικότητα της δραστηριότητας του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων στον Ιστότοπο

Οι πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα (επισκεψιμότητα) στον Ιστότοπο των Χρηστών που διέρχονται από το δίκτυό μας ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Χρήστη προστατεύονται σύμφωνα με το νόμο. Δηλαδή, η Διοίκηση με κανένα τρόπο ή μέσο δεν παραβιάζει το μυστικό της «δραστηριότητας» του Χρήστη κατά τη χρήση απ’ αυτόν των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, κάτι που ρυθμίζεται από τις σχετικές τοπικές πράξεις.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Διοίκηση χρησιμοποιεί γενικά αποδεκτά πρότυπα για την τεχνολογική και λειτουργική προστασία πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, αλλοίωση ή καταστροφή. Ωστόσο, παρά όλες τις προσπάθειες, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια έναντι οποιωνδήποτε απειλών που προκύπτουν εκτός της δικαιοδοσίας της Διοίκησης.

Ωστόσο, η Διοίκηση διασφαλίζει την εφαρμογή όλων των σχετικών υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας, καθώς και τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας, για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης αποκάλυψης ή επεξεργασίας τέτοιων πληροφοριών και δεδομένων, την τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημιά τους.

Παρέχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους που έχουν συμφωνήσει να διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών και δεδομένων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Όροι πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα

Η διαδικασία πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα τρίτων καθορίζεται από τους όρους της συγκατάθεσης του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων που παρέχεται από τους κατόχους προσωπικών δεδομένων για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε πληροφορία για τον εαυτό του από οποιοδήποτε υποκείμενο σχέσεων που σχετίζεται με προσωπικά δεδομένα, όταν παρέχει πληροφορίες που ορίζονται από το νόμο.

Δεν επιτρέπεται η αναβολή της πρόσβασης του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων στα προσωπικά του δεδομένα.

Επιτρέπεται η αναβολή πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα τρίτων, εάν τα απαραίτητα δεδομένα δεν μπορούν να παρασχεθούν εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Παράλληλα, ο συνολικός χρόνος επίλυσης των θεμάτων που τίθενται στο αίτημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα πέντε ημερολογιακές ημέρες.

Ανακοίνωση αναβολής κοινοποιείται στο τρίτο πρόσωπο που υπέβαλε το αίτημα εγγράφως, εξηγώντας τη διαδικασία προσφυγής κατά της απόφασης αυτής.

Η απόφαση για καθυστέρηση ή άρνηση πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να προσβληθεί στο δικαστήριο.

Εάν το αίτημα υποβάλλεται από το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων βάσει δεδομένων για τον εαυτό του, η υποχρέωση να αποδείξει στο δικαστήριο τη νομιμότητα της άρνησης πρόσβασης ανήκει στον κάτοχο των προσωπικών δεδομένων στον οποίο υποβάλλεται το αίτημα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ουκρανίας, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε αρχές επιβολής του νόμου, δικαστικές αρχές και άλλους θεσμούς προκειμένου να προστατευθούν τα θεμέλια της συνταγματικής τάξης, η ηθική, η υγεία, τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα άλλων, για διασφάλιση άμυνας της χώρας και ασφάλειας του κράτους.

Δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων

Η Διοίκηση σας υπενθυμίζει τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων που ρυθμίζονται από το Νόμο της Ουκρανίας «Περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων» υπ’ αριθμ. 2297-VI, και συγκεκριμένα, έχετε δικαίωμα:

- να γνωρίζετε τις πηγές συλλογής, την τοποθεσία των προσωπικών τους δεδομένων, τον σκοπό της επεξεργασίας τους, την τοποθεσία ή τον τόπο διαμονής (διαμονής) του κατόχου ή του διαχειριστή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ή δίνετε τις σχετικές οδηγίες για τη λήψη αυτών των πληροφοριών σε εξουσιοδοτημένα άτομα από αυτόν, εκτός από περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο

- να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τους όρους χορήγησης πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως πληροφορίες σχετικά με τρίτα πρόσωπα στα οποία διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα

- πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα

- να λάβετε το αργότερο τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, απάντηση σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, καθώς και να λάβετε το περιεχόμενο των προσωπικών σας δεδομένων

- να υποβάλετε αιτιολογημένη απαίτηση στον κάτοχο προσωπικών δεδομένων με αντίρρηση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

- να υποβάλετε κίνητρα για την αλλαγή ή την καταστροφή των προσωπικών σας δεδομένων από οποιονδήποτε κάτοχο και διαχειριστή προσωπικών δεδομένων, εάν αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε παράνομη επεξεργασία ή είναι αναξιόπιστα

- να προστατεύετε τα προσωπικά σας δεδομένα από παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή, ζημιά λόγω σκόπιμης απόκρυψης, μη παροχής ή μη έγκαιρης παροχής τους, καθώς και προστασία από την παροχή αναξιόπιστων πληροφοριών ή δυσφήμισης της τιμής, της αξιοπρέπειας και των επιχειρήσεων η φήμη φυσικού προσώπου

- να υποβάλλετε καταγγελίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στον Πληρεξούσιο ή στο δικαστήριο.

1) Το όργανο στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ο Πληρεξούσιος του Βερχόβνα Ράντα της Ουκρανίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Διαμεσολαβητής), ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να ασκεί έλεγχο ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ουκρανίας στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα «Προστασία προσωπικών δεδομένων» στον επίσημο ιστότοπο του Πληρεξούσιου του Βερχόβνα Ράντα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: http://www.ombudsman.gov.ua

2) Εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που παρείχατε στη Διοίκηση ή έχετε οποιαδήποτε σχόλια, επιθυμίες ή αξιώσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύουμε ή χρησιμοποιούμε, επικοινωνήστε μαζί μας:

μέσω email: [email protected]

ή γράψτε μια επιστολή στη διεύθυνση: 04070, Kyiv, 12 Ilyinskaya str., office 215

Αρμόδιο για την οργάνωση εργασιών που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία τους πρόσωπο είναι η Anna Poddubnaya.

- να εφαρμόζετε ένδικα μέσα σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων·

- να υποβάλλετε επιφυλάξεις σχετικά με τον περιορισμό του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν δίνετε τη συγκατάθεσή σας

- να ανακαλείτε τη συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

- να γνωρίζετε τον μηχανισμό αυτόματης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

- προστασίας από αυτοματοποιημένη απόφαση που έχει έννομες συνέπειες για αυτόν.

Αλλαγές

Η τρέχουσα πολιτική απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα. Ταυτόχρονα, τα δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, όπως τροποποιήθηκε από τη σχετική ημερομηνία, δεν μπορούν να αλλάξουν χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις σχετικά με την επίγνωση των αλλαγών που έγιναν, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Σας ευχόμαστε να περάσετε ευχάριστα και χρήσιμα χρόνο στον πόρο μας!