Lavra a comentat răspunsul autorităților la ancheta Europei asupra BOUkr

17 Februarie 11:15
1857
Întâistătătorii și obștea Lavrei Peșterilor de la Kiev. Imagine: site-ul KPL Întâistătătorii și obștea Lavrei Peșterilor de la Kiev. Imagine: site-ul KPL

În Lavra Peșterilor au declarat că autoritățile spun minciuni și încearcă să ascundă faptele de încălcare a drepturilor credincioșilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Pe site-ul mănăstirii Lavra Peșterilor de la Kiev a fost publicat un comentariu la răspunsul autorităților ucrainene la declarațiile raportorilor ONU cu privire la încălcarea drepturilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

"După ce am studiat răspunsul ministerelor și departamentelor Ucrainei, noi, monahii – locuitorii Sfintei Lavre a Peșterilor în cinstea Adormiri Maicii Domnului de la Kiev / Mănăstire de bărbați  a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, suntem obligați să concluzionam că acest răspuns conține informații neverificate, incomplete, și denotă o încercare a guvernului Ucrainei, prin ministerele competente, de a ascunde faptele de încălcare a drepturilor credincioșilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene și de a induce în eroare reprezentanții comunității internaționale", se arată în comunicatul serviciului de presă al Lavrei.

În special, în declarația mănăstirii se subliniază că istoria mănăstirii nu a început în 2013, așa cum se precizează în declarația Ministerului Culturii, ci "de la întemeierea sa în 1051 de către călugării Antonie și Teodosie în peșterile din apropierea reședinței domnești de vară din Berestovo de lângă Kiev". Lavra a arătat că mănăstirea a devenit proprietatea statului abia în secolul al XX-lea, în epoca sovietică.

"În anii 1988-1990, au fost adoptate mai multe acte normative privind transferul Lavrei către Biserica Ortodoxă Ucraineană cu dreptul Bisericii de a efectua restaurarea, conservarea și repararea clădirilor și structurilor transferate, precum și amenajarea teritoriului a pe care se află. Aceste autorizații nu au fost revocate și sunt încă valabile", au notat în serviciul de presă al Lavrei, subliniind că "toate actele juridice de reglementare privind transferul proprietății și contractele de folosință gratuită a bisericilor și a altor construcții de către organizațiile religioase ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene s-au bazat pe principiul restituirii (returnării) bunurilor bisericești confiscate anterior de autoritățile sovietice".

În text se precizează că conform Decretului prezidențial N125/92 "Cu privire la măsurile de returnare a bunurilor către organizațiile religioase", s-a avut în vedere restituirea proprietății confesiunilor, ceea ce a fost solicitat de Ucraina și de Adunarea Parlamentară a Consiliul Europei (Recomandarea 1556).

"Astfel, autoritățile de stat ale Ucrainei au fost obligate să ia măsuri pentru a transfera clădirile și structurile de cult ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene pe bază irevocabilă, așa cum prevede principiul retrocedării, care la rândul său exclude posibilitatea exproprierii Lavrei de la Mănăstire, rezilierea contractelor de închiriere și recuperarea Lavrei în proprietatea statului", a precizat Lavra, subliniind că, în schimb, statul a încheiat un contract de folosință gratuită în 2013 și l-a reziliat în 2023 fără niciun temei legitim".

"Conform Decretului Președintelui Ucrainei din 01 decembrie 2022, nr. 820/2022, a fost pusă în aplicare decizia Consiliului de Securitate și Apărare Națională al Ucrainei, conform căreia Biserica Ortodoxă Ucraineană în ansamblu și Mănăstirea în special au fost recunoscute de facto că ar fi afiliate la centrele de influență ale organizațiilor religioase din Federația Rusă, precum și că sunt vinovați de activități subversive. A fost stabilită o sarcină specifică – evacuarea călugărilor din Mănăstire, care este în curs de implementare", a notat serviciul de presa, menționând că în prezent în mănăstire locuiesc 144 de călugări și 20 de novici.

În declarație se subliniază că "rezilierea îninte de termen a Contractului și încercarea de evacuare a călugărilor din Mănăstire constituie o încălcare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) menționate mai devreme, deoarece Mănăstirea este proprietara Lavrei și are dreptul la "așteptare legitimă" în ceea ce privește continuarea acțiunii Contractelor de folosință a proprietății ca parte integrantă a dreptului de proprietate – până la soluționarea problemei retrocedării acestui obiect și restituirea acestuia Mănăstirii".

Pe baza celor expuse mai sus, Lavra a declarat următoarele:

  1. "Să fie publicată această declarație ca o dezmințire a informațiilor oferite de ministere și departamentele Ucrainei din 22 ianuarie 2024, ca răspuns raportorilor speciali ai ONU cu privire la comunicatul lor AL UKR 1/23.
  2. Să fie informat raportorul special al ONU pentru libertatea de conștiință și religie, raportorul special al ONU pentru drepturile minorităților, raportorul special al ONU pentru dreptul la întrunire și asociere pașnică cu privire la poziția Sfintei Lavre a Peșterilor Adormirea Maicii Domnului de la Kiev / Mănăstire de bărbați a Bisericii Ortodoxe Ucrainene asupra caracterului nefondat și discriminatoriu al informațiilor ministerelor și departamentelor din Ucraina.
  3. Să se facă apel la organizațiile internaționale pentru drepturile omului, inclusiv la asociația pentru drepturile omului "Biserica împotriva xenofobiei și discriminarii", organizația neguvernamentală "Public Advocacy" cu inițiativa de a organiza o campanie de informare și proceduri judiciare pentru protejarea drepturilor obștei și credincioșilor Sfintei Lavre a Peșterilor Adormirea Maicii Domnului de la Kiev / Mănăstirea de bărbați a Bisericii Ortodoxe Ucrainene la nivel internațional, ținându-se cont de numeroasele acte de manifestări a urii și persecuție sistematică a ierarhiei și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Ucrainene, ineficacitatea anchetării de către sistemul forțelor de ordine al Ucrainei a declarațiilor clerului și credincioșilor Sfintei Lavre a Peșterilor Adormirea Maicii Domnului de la Kiev despre încălcările comise împotriva lor".

UJO a informat mai devreme că ședința de judecată în cazul evacuării forțate a călugărilor din Lavră a fost amânată cu o lună.

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si