1. Dispoziții generale

1.1 Acest Acord de Utilizare (denumit în continuare Acord) reglementează relația juridică dintre Administrație ("Agenția de Informare "Uniuneal Jurnaliştilor Ortodocși" SRL, cod de înregistrare 39738055 (denumită în continuare Administrație), site-ul https://spzh.news/ (denumit în continuare Site) și persoana fizică(denumită în continuare Utilizator) atunci când utilizează forumuri, bloguri, chaturi, comentarii și alte resurse interactive, precum și la postarea de mesaje, video, audio, materiale grafice (denumite în continuare Materiale) pe Site în rețeaua Internet la adresa https://spzh.news/ (denumit în continuare Site), precum și trimiterea de mesaje utilizând servicii poștale (e-mail).

Utilizatorul este o persoană fizică care s-a înregistrat pe Site și utilizează serviciile și/sau produsele de Internet ale site-ului https://spzh.news/. Textul acestui acord este afișat utilizatorului la momentul înregistrării. Acordul intră în vigoare din momentul în care Utilizatorul își exprimă acordul față de termenii acestuia prin înregistrarea pe Site. Utilizatorul poate folosi serviciile Site-ului numai după înregistrare.

1.2. Acest Acord poate fi modificat de către Administrație fără notificare specială pentru Utilizator. Noua versiune a Acordului intră în vigoare din momentul în care este postată pe portal.

1.3. Relațiile juridice care apar între Utilizator și Administrație în legătură cu executarea acestui Acord sunt guvernate de legislația Ucrainei.

2. Interacțiunea

2.1. Site-ul oferă Utilizatorilor servicii de internet (forumuri, bloguri, chat-uri, funcția de comentarii și alte resurse interactive (denumite în continuare în ansamblu Serviciu), posibilitatea de a-și posta materialele în mod gratuit).

2.2. Pentru a utiliza Serviciile Site-ului, Utilizatorul trebuie să parcurgă următoarea procedură de înregistrare:

2.2.1. Completați formularul de înregistrare;

2.2.2. Să oferiți consimțământul cu termenii acestui acord. În același timp, Administrația nu verifică în niciun fel informațiile furnizate de Utilizator privind veridicitatea lor și nu este responsabilă față de terți pentru acuratețea și veridicitatea acestor informații; nu consideră informațiile furnizate de Utilizator drept date cu caracter personal supuse protecției speciale în conformitate cu Legea Ucrainei "Cu privire la protecția datelor cu caracter personal";

2.2.3. La finalizarea procesului de înregistrare, Utilizatorul introduce numele de cont și parola pentru a accesa Serviciile Site-ului. Utilizatorul este responsabil pentru securitatea login-ului și parolei sale și este, de asemenea, pe deplin responsabil pentru toate acțiunile efectuate de Utilizator în procesul de utilizare a Serviciilor Site-ului;

2.2.4. Utilizatorul este de acord că Administrația are dreptul de a colecta și stoca datele de înregistrare ale Utilizatorului (dacă există) în cadrul Serviciului pentru a respecta prevederile prezentului Acord.

2.3. Toate problemele privind acordarea drepturilor de acces la Internet, achiziționarea și ajustarea echipamentelor și software-ului relevante pentru aceasta sunt decise de către Utilizator în mod independent și nu fac obiectul acestui Acord.

2.4. Parola Utilizatorului de la Serviciile Site-ului poate fi restabilită de către Administrație numai dacă informațiile specificate la înregistrarea inițială a contului de către Utilizator sunt introduse exact, corect și complet.

2.5. Amplasarea Materialelor și utilizarea Serviciilor sunt post-moderate, adică moderatorul face cunoștință cu materialele după ce Utilizatorul plasează astfel de materiale pe Site. În cazul în care orice material încalcă regulile de utilizare a Site-ului și/sau este astfel și/sau conține informații care contravin cerințelor legii aplicabile, acest material poate fi eliminat.

3. Serviciile (postarea materialelor)

3.1. Utilizatorul își plasează Materialele pe Site și, de asemenea, transferă Administrației dreptul exclusiv de a oferi acces la Materialele din această resursă fără a plăti vreo remunerare.

3.2. Responsabilitatea pentru copierea și utilizarea neautorizată a Materialelor revine tuturor și oricăror persoane fizice și juridice care au folosit neautorizat Materialele postate pe Site.

3.3. Până la o stabilirea sitației contrare, toate drepturile de proprietate și cele care nu țin de bunurile personale asupra Materialului aparțin Utilizatorului care le-a postat. Utilizatorul este avertizat cu privire la răspunderea stabilită de legislația în vigoare a Ucrainei privind utilizarea și plasarea ilegală a materialelor (lucrărilor) altor persoane. În cazul în care se stabilește că Utilizatorul care a postat Materialele nu este deținătorul legal al drepturilor de autor, aceste Materiale vor fi retrase de la accesul liber la prima solicitare a deținătorului legal al drepturilor

3.4. La postarea Materialului, Administrația indică pseudonimul (nickul) Utilizatorului specificat de Utilizator la furnizarea Materialului.

3.5. Materialele postate pe Site nu trebuie să conțină:

- materiale care sunt ilegale, vătămătoare, amenințătoare, să nu afecteze morala, onoarea și demnitatea, drepturile și interesele protejate legal ale terților, calomnioase, care încalcă drepturile de autor, promovează ura și/sau discriminarea persoanelor pe motive rasiale, etnice, de gen, sociale, contribuie la incitarea la ură religioasă, rasială sau etnică, conțin scene de violență sau tratament inuman asupra animalelor etc., stabilite prin Legea Ucrainei"Cu privire la moralitate", Constituția Ucrainei și alte reglementări relevante;

- restricții ale drepturilor minorităților;

- uzurparea identității unei alte persoane sau ca reprezentant al unei organizații și/sau comunități fără drepturi suficiente, inclusiv a angajaților și proprietarilor Administrației, precum și denaturarea calităților și caracteristicilor oricăror subiecte sau obiecte;

- materiale pe care Utilizatorul nu are dreptul să le publice prin lege sau în conformitate cu orice relație contractuală;

- materiale care încalcă drepturile asupra oricărui brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate și/sau drepturi de autor și drepturi conexe ale unei terțe părți;

- este interzis: încărcarea, plasarea sau transmiterea în alt mod de publicitate intruzivă, corespondență spam, "scrisori de bucurie", invitații de participare la piramide financiare sau de a impune servicii în orice alt mod;

- materiale care conțin coduri informatice menite să perturbe, să distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui echipament sau programe informatice sau de telecomunicații, pentru acces neautorizat, precum și numere de serie pentru produse software comerciale, autentificări, parole și alte mijloace pentru a obține acces neautorizat la resursele plătite în Internet;

- încălcarea intenționată și/sau accidentală a oricăror legi locale, statale sau internaționale aplicabile;

- colectarea și stocarea datelor personale ale altor utilizatori;

- un transfer necoordonat de înregistrări de natură publicitară, comercială sau de campanie;

- publicitate pentru droguri;

- înregistrări la adresa cuiva care conțin declarații și sugestii nepoliticoase și jignitoare;

- înregistrări care conțin materiale pornografice;

- este interzis sa ai mai mult de un cont (clon) daca regulile site-ului sunt incalcate sau se produce trucatarea ratingului.

În cazul încălcării Acordului, contul va fi interzis (retras) fără niciun avertisment.

3.6. Utilizatorul înțelege și acceptă că pentru toate informațiile, datele, textul, programele, muzică, sunete, fotografii, grafice, videoclipuri, mesaje și alte materiale postate pentru acces public sau transmise în mod privat, este responsabilă persoana care a realizat această plasare.

3.7. Utilizatorul nu poate încărca, transmite sau publica Materiale decât dacă acestea au fost create personal de către Utilizator sau Utilizatorul nu are permisiunea deținătorului dreptului de autor respectiv pentru a le posta.

3.8. În cazul unor reclamații din partea terților legate de plasarea materialelor de către Utilizator, Utilizatorul va soluționa în mod independent și pe cheltuiala sa aceste pretenții.

4. Închiderea contului și eliminarea Materialelor Utilizatorului

4.1. Utilizatorul este de acord că Administrația își rezervă dreptul de a închide contul Utilizatorului și/sau de a bloca accesul Utilizatorului la Siteîn orice moment, fără notificare prealabilă a Utilizatorului și fără a oferi un motiv, în următoarele cazuri:

4.1.1. Încălcarea prevederilor prezentului acord, părților și completărilor acestuia;

4.1.2. La cererea autorităților publice, în conformitate cu legislația aplicabilă;

4.1.3. Neutilizarea prelungită (de la 6 luni calendaristice la rând) a unui cont pentru accesarea Site-ului;

4.1.4. În alte cazuri, dacă Administrația consideră că eliminarea contului este necesară pentru funcționarea normală a Site-ului.

4.2. Utilizatorul poate solicita de la Administrație dezactivarea contului său de pe Site. Dezactivarea trebuie înțeleasă ca blocarea temporară a contului de utilizator cu păstrarea acestuia (fără ștergerea informațiilor despre utilizator din baza de date a Site-ului). Pentru a dezactiva contul, Utilizatorul trebuie să scrie o scrisoare către serviciul de asistență Site din căsuța poștală în care a fost înregistrat contul de Utilizator, cu o solicitare de dezactivare a contului.

4.3. Pentru a reactiva înregistrarea pe Site (activarea contului), Utilizatorul trebuie să scrie o scrisoare către serviciul de asistență Site cu o solicitare de activare a contului Utilizatorului din căsuța poștală în care a fost înregistrat contul Utilizatorului.

4.4. Administrația își rezervează dreptul, la propria discreție, de a modifica (modera) sau șterge orice informație publicată de Utilizator, inclusiv informații (materiale) care încalcă interdicțiile stabilite de clauza 3.5. din actualul Acord de utilizare (precum și orice alte interdicții și cerințe prevăzute de legislația în vigoare a Ucrainei), inclusiv notificări și comentarii personale, cu sau fără notificare prealabilă, fără a fi responsabilă pentru orice prejudiciu care ar putea fi cauzat Utilizatorului de către o astfel de acțiune.

4.5. În cazul în care Utilizatorul postează Materiale care nu îi aparțin și primește o plângere motivată de la deținătorul drepturilor de autor cu privire la încălcarea drepturilor sale protejate legal, Administrația are dreptul de a retrage conținutul postat de Utilizator sau de a bloca accesul la acesta de către Utilizatori fără a anunța Utilizatorul și fără a explica motivele.

5. Drepturi și obligații

5.1. Administrația asigură buna funcționare a Site-ului, dar nu este responsabilă pentru pierderea totală sau parțială a Materialelor postate de Utilizator, precum și pentru calitatea sau viteza insuficientă a Serviciilor.

5.2. Utilizatorul are dreptul de a plasa cu ajutorul Site-ului obiecte de proprietate intelectuală, dreptul de utilizare care îi aparține în mod legal.

5.3. Administrația are dreptul de a refuza Utilizatorul să plaseze Materiale, mesaje text, precum și să retragă Materialele la propria discreție dacă conținutul acestora este contrar cerințelor prezentului Acord.

5.4. Utilizatorul este de acord că este pe deplin responsabil pentru conținutul materialelor postate de el pe Portal. Administrația nu este responsabilă pentru conținutul Materialelor și pentru conformitatea acestora cu cerințele legii, pentru încălcarea drepturilor de autor, utilizarea neautorizată a semnelor pentru bunuri și servicii (mărci comerciale), denumirile companiilor și siglele acestora, precum și pentru eventualele încălcări. a drepturilor terților în legătură cu plasarea Materialelor pe site. În cazul unor pretenții de la terți legate de plasarea Materialelor, Utilizatorul va soluționa în mod independent și pe cheltuiala sa aceste pretenții.

5.5. Utilizatorul acordă Administrației licența neexclusivă de utilizare, inclusiv reproducerea, distribuția, prelucrarea, afișarea publică a https://spzh.news/ și punerea la dispoziția publicului a Materialelor postate de Utilizator în cadrul Site-ului pentru vizualizare publică ca continutul Site-ului. Utilizatorul, care este Autorul legal al Materialelor specificate în acest paragraf, își păstrează toate drepturile de proprietate și drepturile personale neproprietate în conformitate cu legislația Ucrainei și acordurile internaționale.

5.6. Utilizatorul este de acord să nu reproducă, să repete sau să copieze, să vândă sau să revinde sau să folosească în orice scop comercial orice proprietate intelectuală postată pe Site, cu excepția cazului în care un astfel de drept este acordat de către Deținătorul său de drept de autor.

5.7. Administrația nu garantează că serviciile Site-ului vor îndeplini cerințele Utilizatorului; vor fi furnizate continuu, rapid, fiabil si fara erori, iar rezultatele ce pot fi obtinute de catre Utilizator vor fi exacte si de incredere.

5.8. Orice Material primit de Utilizator folosind serviciile Site-ului, Utilizatorul le foloseste pe propriul risc. Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice daune care ar putea fi cauzate computerului și/sau datelor ca urmare a descărcării și utilizării acestor Materiale.

5.9. Administrația se obligă să notifice Utilizatorul cu privire la pretențiile terților față de Materialele postate de Utilizator. Utilizatorul se angajează fie să acorde Administrației dreptul de a publica Materialul, fie să retragă Materialul.

5.10. Administrația are dreptul, la prima solicitare a organului de drept (forțelor de aplicare a legii), în conformitate cu legislația în vigoare, să furnizeze unui astfel de organ de stat informațiile disponibile despre Utilizator, fără a exclude datele personale.

5.11. Utilizatorul recunoaște că Administrația poate stabili restricții privind utilizarea Serviciilor, inclusiv: perioada de stocare pentru orice Materiale postate de Utilizator.

5.12. Administrația nu este responsabilă:

- pentru actiunile Utilizatorului pe Site;

- pentru defecțiunile care apar în rețelele de telecomunicații și/sau energietice, acțiunea unor programe malware, precum și pentru acțiuni necinstite ale terților;

- pentru conținutul și legalitatea Informațiilor utilizate/primite de Utilizator în cadrul Serviciului, precum și pentru natura acestora;

- pentru daune/pierderi de profit cauzate Utilizatorului ca urmare a utilizării sau incapacității de a utiliza un anumit serviciu;

- pentru veridicitatea informațiilor publicitare primite de Utilizator în cadrul serviciului și calitatea bunurilor/serviciilor promovate în acesta;

- pentru anumite daune aduse complexului software și/sau hardware al Utilizatorului rezultate din utilizarea serviciului.

6. Informații generale

6.1. Acest Acord obligă legal atât Administrația, cât și Utilizatorul.

6.2. Utilizatorul are dreptul de a refuza să accepte modificările și completările la Acord făcute de Administrație, ceea ce înseamnă că Utilizatorul refuză serviciile Site-ului.

6.3. Toate posibilele litigii apărute în legătură cu/din cauza executării prezentului Acord sunt soluționate în conformitate cu normele legislației actuale a Ucrainei.

6.4. Nimic din Acord nu poate fi înțeles ca stabilirea între Utilizator și Administrație a unor relații de agenție, relații de parteneriat, relații de activitate comună, relații personale de muncă sau orice alte raporturi juridice neprevăzute expres în prezentul Acord.

6.5. Utilizatorul care crede că drepturile și interesele sale au fost încălcate din cauza acțiunilor Administrației sau ale terților în legătură cu plasarea oricărui Material pe Site, trimite o reclamație către serviciul de asistență. Materialul va fi imediat retras din accesul liber la prima solicitare a proprietarului de drept.

6.6. În cazul adoptării de către autoritățile ucrainene a unor acte juridice de reglementare care afectează funcționarea Site-ului sau a Serviciilor în totalitate sau în parte, Administrația își rezervează dreptul de a face orice modificări în funcționarea Serviciilor care vizează aducerea activităților Site-ului în conformitate cu noile standarde.