De unde vine harul în BOaU?

28 Octombrie 2023 13:42
2215
În 2004, Fanarul l-a hirotonit ca pe un mirean pe un cleric al Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Kievului (BOU-PK). Imagine: UJO În 2004, Fanarul l-a hirotonit ca pe un mirean pe un cleric al Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Kievului (BOU-PK). Imagine: UJO

Un fost cleric al BOU-PK a spus că în 2004 a fost hirotonit de Fanar ca un mirean. Acum el se întreabă de ce preoția colegilor săi au fost recunoscută canonică în 2018.

Părintele Tarasie Petruniak, preot al metropolei spaniole și portugheze a Patriarhiei Constantinopolului, a acordat un interviu pentru "Dialog.tut", prin care i-a lăsat surprinși pe mulți susținători ai așa numitei Biserici Ortodoxe a Ucrainei, creată recent de politicienii ucraineni și Fanar. Surprinderea este întemeiată.

El a dezvăluit că în 2004, când era încă cleric în Patriarhia Kievului, a fost acceptat în clerul Bisericii Ecumenice ca mirean, prin hirotonire. Fanarul a justificat acest lucru afirmând că "hirotonirea" lui de către Filaret "nu avea plinătatea Harului Duhul Sfânt". De ce, se întreabă el cu sinceritate, clericii Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Kievului (BOU-PK) și Bisericii Autocefale Ortodoxe Ucrainene BAOU în 2018 au fost numiți preoți canonici de Fanar? Dar prin ce așadar "hirotonirea" lor se deosebea de a lui?

Deci, părintele Tarasie pune o întrebare absolut fundamentată: "În ce moment s-au umplut de har hirotoniile fostei Patriarhii a Kievului?".

"Dacă ar fi avut plinătatea Harului Duhul Sfânt încă de la început, atunci de ce am fost nevoit eu să fiu lipsit de preoție și să fiu hirotonit ca preot de două ori (cum cer canoanele Bisericii – Red.). Dacă hirotoniile reprezentanților BOU-PK erau nevalabile, la fel ca și a mea, atunci de ce nu au fost acceptați în sânul Patriarhiei Constantinopolului ca mireni?", întreabă preotul.

Iar întrebarea părintelui Tarasie este într-adevăr foarte serioasă și merită să o punem periodic în fața celor care îi numesc pe membrii BOaU parte ai Bisericii lui Hristos și așteaptă un "dialog" cu ei. Iar un preot ucrainean al Fanarului pur și simplu a actualizat șocul și nedumerirea Bisericilor Ortodoxe Autocefale când Patriarhul Bartolomeu i-a numit brusc pe niște oameni fără hirotonire episcopi și preoți canonici.

Problema valabilității hirotonirilor în cadrul BOaU a fost ridicată pentru dezbatere de Bisericile Ortodoxe Autocefale și de ierarhi individuali cu mult înainte să se afle că Patriarhia Ecumenica a decis să acorde Tomosul schismaticilor ucrainene.

Dar înainte de a reaminti poziția Sinoadelor și ierarhilor Bisericii, să facem câteva observații introductive.

Fanarul și "hirotoniile" lui Denisenko înainte de acordarea Tomosului

Serghei Dumenko, care în prezent conduce BOaU, a fost "hirotonit" de Filaret Denisenko. Denisenko însuși, la acea vreme, nu numai că era caterisit, dar a și fost anatematizat. Această anatemă a fost recunoscută de toate Bisericile Ortodoxe Autocefale, inclusiv de Patriarhia Ecumenică.

Pe 15 aprilie 1997, ca răspuns la vestea privind anatema lui Filaret de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Bartolomeu a trimis o scrisoare Patriarhului Alexie al Moscovei în care scria: "Când am primit notificarea privind hotărârea menționată (anatema asupra lui Denisenko și Gleb Yakunin, precum și caterisirea mai multor foști ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse care s-au alăturat schismei), am adus-o la cunoștința ierarhiei Scaunului nostru Ecumenic și le-am cerut tuturor ca de acum înainte să nu mai aibă comuniune bisericească cu persoanele amintite".

A refuza comuniunea bisericească înseamnă a fi de acord cu decizia de anatema. Din 1997 până în 2018, nici Bartolomeu, nici oricare alt ierarh canonic nu a pus problema invalidității acestei anateme.

Al doilea moment este că o persoană anatematizată este în afara Bisericii și, prin urmare, nu poate hirotoni pe nimeni. Această axiomă este cunoscută de toți ierarhii, inclusiv de Denisenko. De exemplu, în 2019, Filaret a spus într-un interviu pentru Radio Ucraina: "Dacă Patriarhul Ecumenic mi-a ridicat anatema în 2018, înseamnă că am fost sub anatema înainte de 2018 sau nu? Dacă am fost sub anatema, înseamnă că toți acești episcopi ai BOaU sunt fakși. Și Epifanie nu este mitropolit, el nici măcar nu este preot. Dacă Patriarhul Ecumenic mi-a ridicat anatema în 2018, atunci întregul episcopat este nevalabil".

Și Filaret are absolută dreptate în acest caz – întregul episcopat al BOaU nu are hirotonire canonică și, prin urmare, este nevalabil.

Mai este un moment de reținut. Imediat după războiul din 1945, o parte semnificativă a autocefaliștilor ucraineni au emigrat în Statele Unite, unde au fost conduși de autoproclamatul episcop Ivan Teodorovici. În 1949, el și adjunctul său Mstyslav Skrypnyk au fost rehirotoniți de doi episcopi canonici ai Patriarhiei Alexandriei din Statele Unite. Totuși, până în 1995 (când structura lor "Biserica Ortodoxă Ucraineană din SUA" a intrat în jurisdicția Patriarhiei Constantinopolului), statutul lor nu a fost definit canonic. În această stare incomodă, reprezentantul său, Mstyslav Skrypnyk, i-a rehirotonit pe acești "episcopi" pe care episcopul din afara cadrului Bisericii Ortodoxe Ruse, Ioann (Bondarciuk), împreună cu diaconul interzis de Biserica Ortodoxă Rusă, V. Cekalin, îi "hirotoniseră" pentru BOU-KP. Filaret i-a rehirotonit pe acești "episcopi" din nou când el însuși era deja în schismă, îndoindu-se de canonicitatea hirotonirilor lui Mstyslav.

Dar nici aceasta nu este totul. După cum am menționat mai devreme, în 1995, "BOU din SUA" a intrat în jurisdicția Patriarhiei Constantinopolului. Dar cum s-a întâmplat asta? Prin rehirotoniri.

Resursa "Sedmița" notează: "În 1995, Konstantin (Bahan) și structura schismatică condusă de el au înaintat o cerere Sinodului Patriarhiei de la Constantinopol pentru a fi acceptați sub omoforul Patriarhului Bartolomeu. Pe 12 martie 1995, Sinodul Bisericii de la Constantinopol a dat curs acestei cereri. După aceea, ierarhii și clerul fostei "Mitropolii" BAOU din SUA au fost rehirotoniți, deși acest lucru s-a întâmplat fără nici un anunț public. Konstantin (Bahan) a primit ulterior titlul de Mitropolit de Irinoupolis și a fost numit în fruntea Mitropoliei autonome a Patriarhiei Constantinopolului din SUA".

Prin urmare, după cum putem să vedem din exemplele prezentate mai sus, lipsa hirotoniilor canonice pentru schismaticii ucraineni nu a ridicat nicio întrebare pentru nimeni – au fost rehirotoniți chiar şi în cazuri de îndoieli minore.

Cât de surprinsă a fost Ortodoxia globală când Patriarhia Ecumenica a ridicat mai întâi anatema de pe Filaret și apoi, "prin oikonomie", au fost acceptați toți schismaticii ucraineni în rangul pe care îl aveau! Tocmai de aceea majoritatea Bisericilor Ortodoxe Autocefale au refuzat categoric să recunoască BOaU după acordarea Tomosului. Să aducem exemple concrete.

Fanarul și "hirotoniile" BOaU după acordarea Tomosului

De exemplu, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a solicitat Patriarhiei Ecumenice "să lămurească problema ierarhilor și preoților necanonici care au aparținut fostei "Patriarhii a Kievului".

Sinodul Bisericii Albaneze a exprimat o poziție și mai versace: "Cum putem noi, conform oikonomiei, să recunoaștem aceste hirotoniri că au harul Duhului Sfânt când toate aceste hirotoniri (ale schismaticilor – Red.) sunt o hulă împotriva Duhului Sfânt? ... Este imposibil să recunoaștem retrospectiv hirotoniile săvârșite de Filaret Denisenko, care a fost excomunicat și anatematizat, ca fiind valide, căci ele sunt lipsite de har și de lucrarea Duhului Sfânt".

Sinodul Bisericii a Ciprului a exprimat, de asemenea, o poziție foarte clară: "Istoria de 2000 de ani atât a Bisericii Ciprului, cât și a întregii Biserici Ortodoxe pune sub semnul întrebării posibilitatea legalizării tainelor săvârșite de episcopii care au fost caterisiți, excomunicați din Biserică și anatematizați".

Mai mult, mulți clerici din Biserica Ortodoxă Greacă și-au exprimat viziunea asupra problemei "hirotoniilor" din cadrul BOaU. Potrivit declarațiilor lor, nu a existat "niciun răspuns convingător cu privire la "cinul clerical" canonic inexistent ale noii biserici".

Călugării de pe Muntele Athos au mai subliniat că "hirotonirea episcopală" a lui Macarie Maletici nu poate fi considerată valabilă, precum și "hirotoniile" ulterioare ale altor "episcopi" schismatici.

Ceea ce este cel mai interesant este că chiar și în cadrul BOaU însăși, toți sunt conștienți de faptul că majorității "episcopilor" lor le lipsește o hirotonie valabilă. Spre exemplu, fostul ierarh al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Mitropolitul Simeon (Șostațki), a declarat că i-a propus Patriarhului Bartolomeu rehirotonirea "ierarhilor" BOaU, dar Patriarhul a refuzat.

Afirmații similare au fost făcute și de fostul mitropolit al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Oleksandr Drabynko, care a afirmat că dacă nu ar fi existat "demnitatea sa canonică impecabilă", nu ar fi fost acordat Tomosul BOaU (din aceste cuvinte se poate deduce că Drabynko crede că colegii săi din BOaU nu dețin o asemenea "demnitate").

Concluzii

Numeroase declarații, atât ale unor ierarhi aparte, cât și ale Sinoadelor diferitelor Biserici Ortodoxe (cum ar fi Bisericile Poloneză, Sârbă și Macedoneană), arată clar că reprezentanții BOaU nu au hirotonii canonice. Și de unde ar putea proveni ele dacă această structură a fost înființată la temelii de o persoană excomunicată din Biserică?

Pe de altă parte, despre caracterul necanonic al tuturor "tainelor” săvârșite de reprezentanții BOaU nu trebuie de vorbit doar cu ierarhii altor Biserici Ortodoxe care  coliturghisesc cu aceștia, ci și cu mirenii și enoriașii din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice (BOUkr) care cred că ar fi posibil un "compromis" cu BOaU.

Până la rezolvarea problemei "hirotoniilor" lui Dumenko și a adepților săi, toate compromisurile sunt vor fi o auto-înșelăciune și o îndepărtare de la Biserica lui Hristos. Soluția aceastei probleme a fost expusă clar și în detalii în rezoluțiile Sinodului Local al Bisericii Ucrainene din 27 mai 2022: "Pentru a recunoaște canonicitatea ierarhiei BOaU, este necesară restabilirea succesiunii apostolice a episcopilor acesteia". În situația actuală, această restabilire este posibilă doar prin hirotonirea tuturor membrilor BOaU care, prin pocăință, doresc să revină la unitatea cu Trupul lui Hristos.

În plus, pentru majoritatea credincioșilor, toate aceste momente complicate cu hirotoniile corecte sau incorecte sunt percepute în mod abstract și detașat. Însă acțiunile membrilor BOaU ale căror martori suntem,sunt foarte concrete. Falsurile răspândite, ura, violența, acaparările în masă ale bisericilor în care clericii lui Dumenko taie lacătele, sparg ușile cu ciocanele – toate acestea sunt departe de a fi abstracte și demonstrează clar că acestor indivizi le lipsește pecetea Duhului Sfânt. Ei nu sunt ai lui Hristos.

Cu câtă toleranță părintele Tarasie Petruniak a fost întrebat de reprezentanții Fanarului: "Hrotonirea dumneavoastră nu are plinătatea Harului Duhului Sfânt".

Dacă observați o eroare, selectați textul dorit și apăsați Ctrl+Enter sau Trimiteți o eroare pentru a o raporta editorilor.
Cititi si